Adrià Rodríguez-Pérez, investigador de polítiques públiques, defensa la seva tesi doctoral

set. 16, 2022

Ahir, el nostre investigador de polítiques públiques, Adrià Rodríguez-Pérez, va defensar amb èxit la seva tesi doctoral titulada “Secret texts and cipherballots: secret suffrage and remote electronic voting” (“Missatges secrets i criptournes: sufragi secret i vot electrònic remot”), en el marc del programa de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. A la seva tesi, explora les particularitats de tot allò que comporta el “sufragi secret” en contextos legals diferents, desglossant el concepte en tres factors clau: la capacitat de cada votant de fer una tria individual, la capacitat de cada votant de fer una tria confidencial i privada la capacitat que cada papereta sigui anònima. També explora com tots aquests factors del sufragi secret es poden aplicar al vot per Internet, analitzant diferents estàndards internacionals de vot electrònic i examinant experiències de vot per Internet a França, Suïssa i Estònia. Finalment, l’Adrià recomana a les administracions electorals que consideren solucions de vot per Internet que comprovin que aquestes compten amb mecanismes de resistència a la coerció, encriptació postquàntica del vot i protocols anònims de recompte del vot per protegir el sufragi secret el màxim possible.

Més notícies per a tu

NEWSLETTER

Subscriu-te a la nostra newsletter!