Comunicat sobre el requeriment de repetició de les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona

juny 12, 2019

Pel que fa al requeriment que s’ha produït demanant la repetició de les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Scytl vol deixar constància que s’han complert tots i cadascun dels punts recollits en el plec i en les normatives vigents.

Després del tancament de l’elecció, la junta electoral de les Cambres de Comerç de Catalunya va decidir auditar diversos vots per tal de garantir la legalitat del procés.

En cap cas s’ha vulnerat el caràcter secret del procés electoral. S’ha garantit en tot moment l’anonimat del vot i la protecció de la privacitat dels votants, ja que és totalment impossible reconstruir el vincle entre el sentit del vot emès i l’elector.

El dispositiu electoral va ser validat per l’empresa auditora prèviament a l’inici de les votacions, tal i com està previst en la normativa. El sistema de vot per internet que es va utilitzar en les eleccions a les Cambres de Comerç de Catalunya ha implementat mesures de seguretat avançades que permeten assegurar no solament la confidencialitat i anonimat del vot sinó també la integritat i la transparència del procés, complint pas per pas els requisits del plec i de la normativa autonòmica i estatal.

Més notícies per a tu

NEWSLETTER

Subscriu-te a la nostra newsletter!