Continua augmentant l’ús del sistema de votació en línia a les eleccions universitàries

jul. 9, 2013

El 24 de juny es tancaren les eleccions de la Comissió Reglamentària del 2013 a la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Els organitzadors de les 25es eleccions celebrades el mes passat celebraren l’èxit del canal de votació en línia, que registrà un augment significatiu de la participació de més del 40%, molt per sobre de la mitjana per a aquest tipus d’eleccions.

L’èmfasi i l’èxit de la universitat en el progrés científic i tecnològic queden ben reflectits en el fet que selecciona la tecnologia de votació en línia més innovadora per dur a terme les seves eleccions.  Scytl Online Voting es desplegà com la plataforma de votació que permeté als participants emetre el seu vot a través de certificats reconeguts (targetes d’identificació electrònica i identificació universitària, entre d’altres) i una combinació d’usuari i contrasenya. La clau del projecte fou una plataforma de votació segura amb el suport d’una ID i una contrasenya remots de One Time Link /OTL, que no només millorà la seguretat de les eleccions passades, sinó que també simplificà la logística i proporcionà estalvis de costos importants (impressió i despeses d’enviament de la contrasenya/ID físics).

Més notícies per a tu

NEWSLETTER

Subscriu-te a la nostra newsletter!