Scytl Election Training continua oferint eficiència i estalvi de costos a les eleccions del Regne Unit

Londres, 6 de juny de 2017 – Com a preparació per a les properes eleccions generals britàniques del 8 de juny, 10.000 treballadors electorals rebran formació en línia i equipament per donar suport als diferents processos i consultes electorals. Uns 75.000 treballadors han tret el màxim profit de la tecnologia de formació en línia de Scytl, oferida per Halarose Limited. Amb aquesta xifra, la col·laboració entre totes dues empreses estableix un nou punt de referència per proporcionar una formació en línia més intuïtiva i eficaç.

El panorama polític i els requisits dels votants evolucionen alhora en tot moment; per aquest motiu, cal assegurar que tots i cadascun dels aspectes del procés electoral estan dissenyats de tal manera que la implementació de canvis es produeixi amb rapidesa, eficiència i efectivitat. En el cas concret d’aquesta nova crida a les anunciada el dia 19 d’abril de 2017 amb data 8 de juny de 2017, el personal electoral ha de poder donar suport a les eleccions. Cadascun dels 10.000 treballadors electorals ha de rebre formació per complir amb les seves obligacions el dia de les eleccions. Tradicionalment, aquesta formació s’ha dut a terme desplaçant els formadors a diferents emplaçaments i emprant costosos materials de formació. La tecnologia de formació en línia de Scytl està dissenyada per actualitzar els continguts de manera rentable en molt poc temps, alhora que evita problemes al personal que s’està formant.

La plataforma d’aprenentatge interactiu de Scytl Election Training promou la participació i ofereix accés a una gran varietat de continguts de formació en línia. Mitjançant la tecnologia basada en la web de Scytl, es redueixen costos i es forma al personal amb una eficiència més gran, cosa que es pot apreciar en els treballadors electorals que s’estan formant per a les properes eleccions generals.

A mesura que les òrgans electorals d’arreu del món descobreixen els avantatges de la formació en línia per als treballadors electorals, Scytl continua desenvolupant el seu sistema de formació basada en la web líder al sector, amb el qual ha format a uns 75.000 treballadors electorals al Regne Unit i a més de 600.000 arreu el món des del 2012.  Destaquem uns quants exemples recents de l’èxit de Scytl Election Training:

Sobre Scytl

Scytl és líder mundial en solucions segures de gestió electoral, votació per Internet i govern electrònic. Scytl està especialitzada en tecnologies de modernització electoral i ofereix la primera plataforma de gestió i votació que cobreix tots els processos. Així mateix, proporciona els màxims estàndards en seguretat i transparència disponibles actualment. Scytl ha aprofitat els més de 18 anys de recerca per desenvolupar una tecnologia de seguretat criptogràfica específica per a eleccions, protegida per més de 40 patents i sol·licituds de patents internacionals, la qual cosa situa Scytl com l’empresa amb la cartera de patents més àmplia del sector.

Les solucions de Scytl s’han utilitzat amb èxit en més de 42 països de tot el món durant els últims 11 anys, incloent el Canadà, els Estats Units, França, Noruega, Suïssa, Bòsnia i Hercegovina, els Emirats Àrabs Units, l’Índia, Islàndia i Austràlia. Scytl té la seu a Barcelona, amb oficines estratègiques als Estats Units, el Canadà, el Brasil, el Perú i Grècia, i sucursals al Regne Unit, Ucraïna, Mèxic, Malàisia, l’Índia, Bangla Desh i Austràlia. Per a més informació, visiteu http://www.scytl.com.

Sobre Halarose

Halarose Limited és un proveïdor reconegut de programari electoral innovador per a les principals autoritats locals britàniques, incloses les cinc àrees amb el percentatge més gran del cens electoral a les properes eleccions generals. L’objectiu de l’empresa és proporcionar un programari robust, fiable i rentable als òrgans electorals del Regne Unit. D’altra banda, són líders en el desenvolupament d’eines de participació ciutadana, amb les quals pretenen crear el futur en l’àmbit del registre electoral; de fet, Halarose és l’únic proveïdor de programari electoral que ha donat suport als projectes pilot de la Cabinet Office els anys 2016 i 2017.