La política de qualitat de SCYTL es troba formulada explícitament pel Director General i es detalla a continuació:

 

Política de Qualitat

Com empresa tecnològica líder en el camp electoral, ens comprometem amb l’aprovisionament de solucions segures i flexibles per tota mena de processos electorals (eleccions públiques, referèndums, consultes ciutadanes, eleccions sindicals, votacions en Juntes Generals d’Accionistes, etc.) amb garanties de seguretat, privacitat i confiança dels processos electorals tradicionals efectuats en paper, i amb els avantatges que ofereixen els sistemes electrònics: accessibilitat, flexibilitat i rapidesa en el recompte de vots.

 

Els Nostres Objectius

  • Consolidar i reforçar la nostra posició de lideratge al mercat com a proveïdors de tecnologia electoral segura i confiable.
  • Augmentar la confiança dels ciutadans en els processos electorals, millorant la seguretat i la integritat d’aquests processos.
  • Investigar i desenvolupar protocols criptogràfics per la perseveració de la integritat en els vots i la privacitat dels votants, assegurant en tot moment l’exactitud dels resultats i facilitant la verificació individual dels votants així com de la inclusió dels seus vots en el recompte final.
  • Protegir els aspectes innovadors de la nostra tecnologia a partir de patents en tot el món.

 

Els Nostres Compromisos

  • Satisfer les necessitats dels nostres clients i vèncer les seves expectatives en cada projecte.
  • Millorar de manera contínua els nostres processos i tecnologia per assegurar que aquestes responen adequadament a les necessitats de les parts interessades i que compleixen amb els seus requeriments en tot moment.
  • Comunicar a tota l’organització la importància de practicar i complir aquesta política de qualitat.
  • Assegurar-se que els objectius de qualitat que s’estableixen anualment es basen en els objectius generals definits en aquesta política i en cap cas violen el context de l’organització.
  • Revisar la política de qualitat almenys un cop l’any.
  • Assignar els recursos humans i materials necessaris per aconseguir l’adequada implementació i evolució del sistema de qualitat definit anteriorment.

 

El Director General estableix aquesta Política de Qualitat amb el convenciment que s’adequa a les necessitats de SCYTL i que serveix com a marc de referència als Objectius de Qualitat, la finalitat de la qual és assegurar que tots els requisits estan satisfets i així com l’establiment dels mitjans necessaris per a la millora continua, per comunicar i facilitar la seva comprensió per tota l’empresa, i per la contínua actualització.