Scytl continua liderant la seguretat i la verificabilitat del vot per Internet

nov. 6, 2014

Amb la acceptació del vot per Internet arreu del món, la necessitat de garantir la seguretat i la verificabilitat total en totes les fases del procés té prioritat per sobre de les demandes d’eficiència i accessibilitat. Publicacions recents de les principals empreses consultores, com ara “Implementing End-to-End Verifiable Online Voting for Secure, Transparent and Tamper-Proof Elections” (Implementació del vot per Internet verificable en totes les fases del procés per a unes eleccions segures, transparents i no manipulables) d’IDC, implementacions de governs ―com les adoptades a Noruega i Suïssa―, comitès industrials, i tallers de bones pràctiques ―com “Els 10 pilars de la verificabilitat del vot per Internet en totes les fases del procés” organitzat durant el congrés e-Voting.cc― reforcen el lideratge de Scytl en la tecnologia del vot per Internet segur i totalment verificable.

Més notícies per a tu

NEWSLETTER

Subscriu-te a la nostra newsletter!