Scytl presenta les seves referencies de lideratge mundial al Simposi Internacional d’Afers Electorals de l’ICPS

maig 26, 2015

Coincidint amb l’imminent congrés de l’ICPS organitzat per la Comissió Electoral de Jamaica a Montego Bay entre els dies 27 i 29 de maig, Scytl donarà a conèixer informació d’organitzacions electorals dels cinc continents sobre com fer possible el vot segur i verificable per Internet i garantir la consolidació i publicació de resultats de manera puntual i accessible. També presentarà les solucions de cens electoral electrònic que estan transformant el sector de les eleccions:

En un moment en què la necessitat de fer accessibles les eleccions per als ciutadans a l’estranger i les persones amb discapacitat esdevé una de les principals prioritats dels òrgans electorals, Scytl donarà a conèixer les seves referències en el sector del vot per Internet i la seva solució segura i verificable en totes les fases del procés. A partir dels grans exemples de desplegament a països com ara Austràlia, França, Suïssa, Noruega i Mèxic, Scytl compartirà les bones pràctiques i la informació sobre la presència quant al desplegament més important del món:

  • Eleccions governamentals vinculants amb més participació: Comissió Electoral de Nova Gal·les del Sud (Austràlia), amb més de 280.000 vots per Internet
  • Eleccions públiques vinculants amb més participació: Ministeri d’Afers Exteriors (França), amb més de 240.000 vots per Internet,
  • Eleccions sindicals públiques amb més participació: Ministeri d’Educació (França), amb més de 3 milions de vots per Internet
  • País amb més tradició en el recolzament del vot per Internet en eleccions vinculants i consultes: Suïssa

Dades sobre la presentació puntual de consolidació de resultats i informe nocturn d’eleccions en l’acte electoral multinacional amb més participació d’aquest tipus, les Eleccions al Parlament Europeu de 2014:

  • Més de 4,7 milions de visites només el 26 de maig
  • Resultats de més de 150 milions de ciutadans europeus cridats a votar arreu dels 28 Estats membres i en 24 idiomes
  • 751 seus electorals gestionades i més de 275 centres de mitjans de comunicació mundials que recolzaven l’aplicació widget de les dades i els resultats electorals

Solucions innovadores de cens electrònic que permeten als òrgans electorals gestionar de manera centralitzada les activitats electorals i amb una eficiència sense precedents els processos electorals:

  • Amb independència del maquinari, poden funcionar en diferents dispositius i sistemes operatius durant unes mateixes eleccions
  • Proporcionen als funcionaris electorals una extraordinària flexibilitat, ja que protegeixen les inversions actuals i futures en maquinari
  • Faciliten l’ús de tecnologia assistida que permet a les jurisdiccions fer que s’impliquin persones del col·lectiu amb discapacitat i també contractar-les

Més notícies per a tu

NEWSLETTER

Subscriu-te a la nostra newsletter!