SEGURETAT I CONFORMITAT

Certificada i
Auditada

 

Les nostres solucions han estat certificades i auditades per diverses agències governamentals i de seguretat d’arreu de món. L’equip de Recerca i Seguretat també garanteix que la nostra tecnologia s’ajusta a les normes de seguretat i de protecció de dades més recents, inclòs el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la ISO 27001.
Seguretat i conformitat Scytl

ISO27001

La gestió segura de la informació és al nostre ADN 

 

Scytl compta amb la certificació ISO 27001 des de 2019. Aquesta norma especifica els requisits per establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un sistema de gestió de la seguretat de la informació. També inclou requisits per a l’avaluació i el tractament dels riscos de seguretat de la informació adaptat a les dades gestionades per Scytl.

Seguretat i conformitat Scytl
Seguretat i conformitat Scytl

ISO9001

Qualitat a cada pas

Scytl compta amb el certificat ISO9001 des de 2017, reflex del nostre compromís amb la gestió de qualitat a l’hora d’implementar les nostres solucions. Aquest estàndard detalla diversos requisits que ajuden una organització o companyia a respondre de forma efectiva a les necessitats dels clients i stakeholders, tot mantenint certs principis de gestió de qualitat com ara els enfocaments centrats en el client, lideratge fundacional i presa de decisions basada en dades. Els certificats de conformitat s’entreguen després d’una auditoria exhaustiva feta per tercers i es renoven cada tres anys. Fem avaluacions periòdiques dels processos i departaments per mesurar i controlar els objectius de qualitat, tot per tal d’integrar una cultura de la millora continua en el sistema de gestió de qualitat. Aquests mecanismes d’avaluació es planifiquen en intervals regulars per avaluar la necessitat d’actualitzacions o millores en els nostres objectius de qualitat.

FIABLE

Scytl,
el teu soci electoral de confiança

Seguretat i conformitat Scytl

RGPD

Complim les normes de protecció de dades més estrictes

A Scytl revisem de manera contínua les nostres solucions i processos per ajustar-nos a les normes més exigents de protecció de dades, incloent-hi el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD). Contínuament conscienciem i desenvolupem habilitats entre l’equip de Scytl per garantir la confidencialitat, l’exactitud i la disponibilitat de totes les dades personals processades en els nostres projectes així com entre les nostres activitats empresarials. El 2021 ens sotmetem a una valoració i avaluació per part d’un​ gabinet jurídic especialitzat en dret digital i protecció de dades.