CONSOLIDACIÓ DE RESULTATS

Consolidi i registri els resultats de manera eficaç, independentment de la modalitat de votació: online, en paper o per correu postal

Descobreixi l’eina de consolidació de resultats que permet comptabilitzar de manera ràpida i segura els resultats de qualsevol canal de votació.
Consolidació de resultats vot online scytl
Optimitzi la gestió de les seves eleccions i garanteixi l’exactitud dels resultats. Permeti al personal electoral automatitzar la transmissió dels resultats de cada col·legi electoral cap a un centre de consolidació local, regional o nacional.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Resultats electorals precisos i eficients

Consolidació de resultats vot online scytl

PRECISIÓ

Resultats fiables, amb les verificacions necessàries per demostrar-ho

  • Les actes de cada col·legi electoral es transmeten de manera segura i es firmen digitalment per verificar-ne la validesa i la integritat.

  • L’exactitud de cada informe es verifica i comprova abans de registrar-lo per evitar qualsevol risc d’error humà.

  • Els logs immutables registren cada pas del procés i poden ser auditats per tercers.

EFICÀCIA

Resultats provisionals disponibles en unes hores

  • El sistema es configura per avançat segons el seu model electoral i amb les especificitats de les seves eleccions.

  • S’adapta a qualsevol modalitat de vot, inclòs el vot en paper, per correu postal i el vot online, així com qualsevol combinació de vot multicanal.

  • Un cop s’han transmès i recopilat les dades, la comptabilització es realitza en qüestió de minuts.

Consolidació de resultats vot online scytl

SUPORT

El nostre equip estarà al seu costat, durant tot el procés electoral

COM FUNCIONA

Comptabilització dels resultats en tan sols uns senzills passos

Consolidació de resultats consolidación de resultados Icono tuerca voto internet
Configuració

Introdueixi a la plataforma les especificitats del seu procés electoral, com ara els noms dels candidats, els partits i les regles de validació. El nostre equip l’ajudarà a configurar el sistema en funció del seu model electoral, per garantir un recompte correcte.

Consolidació de resultats consolidación de resultados Icono papel voto internet
Transmissió

Després del recompte de les paperetes en els col·legis electorals o centres de recompte, les actes es digitalitzen, es signen digitalment i es transmeten de manera segura als administradors per a la seva comptabilització.

Consolidació de resultats consolidación de resultados Icono gráfica voto internet
Comptabilització

Un cop rebuts els resultats de les diferents modalitats de votació, es validen les actes per a garantir la seva integritat. L’assignació d’escons es calcula segons les fórmules predefinides i es generen els informes finals.

LES NOSTRES SOLUCIONS

Una tecnologia electoral segura en totes les etapes del procés electoral

Vagi més enllà de la consolidació de resultats amb les nostres solucions.

Formació online per a personal electoral

Proporcioni als treballadors i personal electoral una formació interactiva online perquè estiguin preparats per al dia de les eleccions.

Vot per
internet

Permeti que els votants emetin els seus vots de manera segura des de qualsevol lloc, mitjançant qualsevol dispositiu connectat a internet.

Publicació
de resultats

Publiqui i mostri els resultats online tan aviat com estiguin disponibles, de manera que hi pugui accedir tant la ciutadania com els mitjans de comunicació.

EXPERIÈNCIA

Clients que utilitzen
les nostres solucions: