PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Nit electoral: resultats segurs, publicats en minuts

Descobreixi la nostra eina de publicació de resultats fàcil d’utilitzar i eficaç que proporciona informació fiable tant als empleats públics com a la ciutadania.
Publicacio de resultats vot online
Publicacio de resultats vot online publicación de resultados electorales results consolidation
Simplifiqui la publicació dels resultats de la nit electoral amb mapes i gràfics intuïtius que mostren la participació, el total de vots per modalitat o canal de votació i els resultats per col·legi electoral.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Informe de resultats fiable, visual i intuïtiu

Publicacio de resultats vot online

FIABLE

Publicació precisa de resultats, disponible quan ho necessiti

  • La infraestructura escalable de la solució garanteix que el sistema no experimenti interrupcions del servei, especialment durant els períodes de màxima activitat.

  • Els resultats electorals detallats es poden descarregar en diversos formats i també és possible crear widgets interactius perquè els utilitzin els mitjans de comunicació.

  • Un estricte protocol de seguretat garanteix la integritat i l’autenticitat de totes les dades electorals de la plataforma.

VISUAL

Resultats electorals com mai abans havia vist

  • Els resultats es poden visualitzar en diversos nivells geogràfics, per tipus de vot i per candidat o pregunta.

  • Els gràfics, taules i mapes intuïtius presenten visualment els resultats de cada elecció.

  • Disseny personalitzat de la plataforma amb els logotips i les imatges oficials de la seva institució.

Publicacio de resultats vot online
Publicacio de resultats vot online

FÀCIL D’UTILITZAR

Dissenyat tant per als organitzadors de les eleccions com per als votants

  • La plataforma online està optimitzada per a permetre la seva visualització en qualsevol dispositiu: smartphones, ordinadors i tablets.

  • El suport multilingüe i les funcions d’accessibilitat garanteixen que tots els ciutadans tinguin un accés igualitari a la informació sobre els resultats.

  • Es poden enviar automàticament informes als principals grups d’interès cada vegada que s’actualitzin les dades.

SUPORT

El nostre equip estarà al seu costat, fins que les eleccions hagin finalitzat

COM FUNCIONA

Publicació dels resultats electorals en tan sols uns senzills passos

Publicacio de resultats vot online Consolidació de resultats consolidación de resultados Icono tuerca voto internet
Configuració

El nostre equip us ajudarà a configurar la plataforma segons les característiques específiques de les eleccions. També us oferim formació perquè pugueu fer-ho vosaltres mateixos, assegurant-nos que es compleixin totes les especificacions.

Publicacio de resultats vot online Consolidació de resultats consolidación de resultados Icono papel voto internet
Càrrega a la plataforma

A mesura que es transmeten les dades o resultats des dels col·legis electorals, els arxius es carreguen fàcilment a la plataforma. Les dades es processen automàticament i el lloc web s’ajusta amb la nova informació.

Publicacio de resultats vot online Consolidació de resultats consolidación de resultados Icono gráfica voto internet
Previsualització i publicació

Previsualitzi com es veuran els resultats electorals. Publiqui o actualitzi les dades i gràfics amb només prémer un botó.

LES NOSTRES SOLUCIONS

Una tecnologia electoral segura en totes les etapes del procés electoral

Vagi més enllà de la publicació de resultats amb les nostres solucions.

Formació online per a personal electoral

Proporcioni als treballadors i personal electoral una formació interactiva online perquè estiguin preparats per al dia de les eleccions.

Vot per
internet

Permeti que els votants emetin els seus vots de manera segura des de qualsevol lloc, mitjançant qualsevol dispositiu connectat a internet.

Consolidació
de resultats

Reculli i consolidi ràpidament i sense problemes les paperetes de qualsevol mètode de votació: online, en paper, per telèfon o per correu postal.

EXPERIÈNCIA

Clients que utilitzen
les nostres solucions: