SECTORS

Solucions de vot per internet per satisfer les seves necessitats electorals

Descobreixi com adaptem la nostra tecnologia de vot per internet per a cada un dels sectors, des de empreses, associacions i universitats, fins a partits polítics, sindicats i governs.
Sectors vot online
Sectors vot online

ESTÀ PREPARAT?

La tecnologia adequada per a cada sector, recolzada per experts que poden gestionar qualsevol tipus d’elecció

ÉS EL SEU CAS?

Soc una empresa

Les empreses i les corporacions solen celebrar eleccions periòdiques, com les del consell d’administració o el comitè d’empresa. El vot per internet redueix el temps dedicat a gestionar aquestes eleccions i al recompte dels resultats, disminueix els costos relacionats amb les eleccions i redueix la petjada de carboni amb cada vot. El vot per internet també es pot utilitzar per completar enquestes per als empleats i es pot integrar a l’Assemblea General Anual.

Sectors vot online
Sectors vot online

ÉS EL SEU CAS?

Soc una associació

Les associacions poden tenir membres a diverses ubicacions i pot ser difícil per a tots assistir en persona a les assemblees anuals, eleccions, votacions presencials i processos de presa de decisions. Un canal de votació per internet pot garantir que els seus membres puguin participar independentment del lloc on es trobin, mitjançant els seus dispositius personals. Això no només ajuda a augmentar la participació, sinó que també redueix els costos relacionats amb la impressió i l’enviament del material electoral.

ÉS EL SEU CAS?

Soc una universitat

Les universitats celebren diverses eleccions que depenen de la participació d’estudiants, professors i personal no docent, segons el tipus d’elecció. La implementació d’una solució de vot per internet fa que l’organització i la gestió d’aquestes eleccions siguin senzilles i eficients, i la tecnologia innovadora afavoreix la participació, especialment entre les noves generacions més acostumades a la tecnologia.

Sectors vot online

ÉS EL SEU CAS?

Soc un partit polític

Els partits polítics depenen de la participació dels seus afiliats en les eleccions i consultes. Oferir una opció de votació accessible i innovadora amb la tecnologia de vot per internet pot ajudar a augmentar la participació dels votants tant si s’escullen els presidents del comitè com els dirigents del partit. El canal de vot online també garanteix que els afiliats al partit puguin participar des de qualsevol lloc del món, directament des dels seus dispositius personals.

ÉS EL SEU CAS?

Soc un sindicat

Els sindicats poden tenir estructures de governança complexes, amb delegats, representants i dirigents a diferents nivells. Amb una solució de vot per internet, la planificació d’eleccions per a cadascun d’aquests càrrecs es simplifica en uns quants passos senzills. Un canal online ofereix als membres la possibilitat de participar-hi des de qualsevol lloc, a més d’estar equipat per gestionar votacions ponderades i eleccions amb paperetes múltiples.

Sectors vot online

ÉS EL SEU CAS?

Soc un govern

Les eleccions governamentals requereixen seguretat, transparència i accessibilitat. Amb la tecnologia de vot per internet de Scytl, totes les paperetes electròniques estan protegides amb un xifratge d’extrem a extrem verificable, fet que fa impossible la manipulació o la suplantació d’un votant. Els logs immutables documenten el procés que és totalment auditable, de manera similar a un blockchain privat. Tots els votants poden accedir a la plataforma de vot per internet, incloses les persones amb alguna discapacitat i les que viuen en llocs allunyats.