FORMACIÓ ONLINE PER A PERSONAL ELECTORAL

Personal electoral ben format i preparat, gràcies a una solució simple i efectiva

Descobreixi la solució de formació online que garanteix que el seu personal electoral estigui ben preparat per rendir al màxim el dia de les eleccions.
Formació online Scytl
Asseguri’s de que les seves eleccions es desenvolupin correctament, proporcionant formació personalitzada i interactiva als seus treballadors electorals, en funció dels seus càrrecs i responsabilitats.
Faci seguiment dels progressos i realitzi avaluacions posteriors a les eleccions per aconseguir una major eficàcia en el futur.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Formació online interactiva, adaptada a les seves eleccions.

Formació online Scytl

INTERACTIVA

Formació integral dissenyada per mantenir l’interès dels participants

  • S’utilitzen continguts audiovisuals i multimèdia per a captar l’atenció i mantenir l’interès de l’audiència.

  • Cada mòdul requereix la participació activa dels alumnes, la qual cosa millora l’assimilació dels coneixements.

  • Els alumnes poden accedir als continguts des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i utilitzant qualsevol dispositiu connectat a internet.

PERSONALITZADA

Continguts de formació detallats creats específicament per a les seves eleccions

  • Els mòduls de formació es creen tenint en compte cada càrrec per garantir que es rep la informació rellevant en cada cas.

  • Digitalitzi fàcilment els seus manuals de formació i podrà crear continguts personalitzats en funció de les especificitats de les seves eleccions.

  • El nostre equip d’experts us podrà ajudar en el disseny de la formació i en el desenvolupament de continguts creatius.

Formació online Scytl
Formació online Scytl

EFECTIU

Supervisi cada procés de formació d’una manera fàcil i efectiva

  • Assigni mòduls específics als alumnes en funció del seu càrrec i responsabilitats durant l’elecció.

  • Supervisi el progrés de cada persona i comprovi si han completat totes les formacions abans del dia de les eleccions.

  • Rebi informes per a identificar les àrees de millora en les pròximes eleccions.

SUPORT

El nostre equip estarà al seu costat, fins que el personal electoral estigui format

COM FUNCIONA

Formació per a personal electoral en tan sols uns senzills passos

Creació de cursos

El nostre equip l’ajudarà a establir uns objectius de formació i a crear cursos i dissenyar plans d’estudi per garantir que els seus treballadors electorals estiguin preparats el dia de l’elecció.

Formació online

Publiqui el seu pla d’estudis i assigni fàcilment els cursos en funció del càrrec i les responsabilitats del treballador electoral. També pot supervisar en temps real el progrés de cada persona.

Avaluació

Comprovi que cada treballador electoral ha completat la seva formació i que ho ha fet correctament. Realitzi també una avaluació després de les eleccions per a identificar les principals àrees de millora.

LES NOSTRES SOLUCIONS

Una tecnologia electoral segura en totes les etapes del procés electoral

Vagi més enllà de la formació online amb les nostres solucions.

Vot per
internet

Permeti que els votants emetin els seus vots de manera segura des de qualsevol lloc, mitjançant qualsevol dispositiu connectat a internet.

Consolidació
de resultats

Reculli i consolidi ràpidament i amb exactitud les paperetes de qualsevol mètode de votació: online, en paper, per telèfon o per correu postal.

Publicació
de resultats

Publiqui i mostri els resultats online tan aviat com estiguin disponibles, de manera que hi pugui accedir tant la ciutadania com els mitjans de comunicació.

EXPERIÈNCIA

Clients que utilitzen
les nostres solucions:

Formació online Scytl Formación online para personal electoral
Formació online Scytl Formación online para personal electoral
Formació online Scytl Formación online para personal electoral
Formació online Scytl Formación online para personal electoral